Stemstoornissen


Een stemstoornis is een aandoening van de stem of het stemapparaat, met als gevolg afwijkingen in de klank, de omvang en/of het volume van de stem.

- Stemstoornissen

- Indicaties voor verwijzing

- Logopedische therapie 

<< Terug naar hoofdpagina voor verwijzers 

 
Stemstoornissen

Een stemstoornis is een aandoening van de stem of het stemapparaat, met als gevolg afwijkingen in de klank, de omvang en het volume van de stem. Bij patiënten met een stemstoornis is het stemgeluid hees, schor, te hoog, te laag, te zacht of te luid of de stem valt weg of slaat over. Veel of lang praten lukt meestal niet en zingen helemaal niet. Er kan sprake zijn van keelpijn, keelschrapen, hoesten en een vermoeid gevoel in de keel. Ook kunnen er klachten zijn met betrekking tot de ademing. Het is normaal dat iemand wel eens hees is gedurende enkele dagen, maar duurt de heesheid langer dan twee à drie weken, dan is ingrijpen gewenst. Wanneer de huisarts een functionele (niet organische) oorzaak vermoedt, kan hij de patiënt verwijzen naar een logopedist voor onderzoek en behandeling.

Stemstoornissen zijn als volgt in te delen:

 • Organische stemstoornissen: er is iets niet in orde met het strottenhoofd.
  • Primair organische stemstoornissen door uiteenlopende inwendige en uitwendige oorzaken.
   Bijvoorbeeld: endocriene veranderingen, larynxtumor en stembandverlamming.
  • Secundair organische stemstoornissen door weefselstructuurveranderingen ten gevolge van verkeerd stemgebruik, overbelasting of stemmisbruik. Bijvoorbeeld: stembandknobbeltjes, chronische hyperplastische laryngitis en stembandoedeem.
 • Functionele stemstoornissen: het stemorgaan is in orde, maar wordt verkeerd gebruikt, misbruikt of overbelast. Als het gebruik te lang en/of te veel voorkomt, kan het stemorgaan beschadigen en kan er een organische verandering plaatsvinden.

Terug naar boven

Indicaties voor verwijzing

Logopedisch onderzoek en behandeling van zowel kinderen als volwassenen zijn geïndiceerd bij:

 • heesheid, langer dan twee à drie weken;
 • pijn in de keel ten gevolge van spreken (verkeerd stemgebruik);
 • snel vermoeid zijn door spreken;
 • wegvallen van de stem;
 • voortdurend de keel moeten schrapen;
 • drukkend gevoel in de keel (globusgevoel);
 • klachten van benauwdheid tijdens het spreken;
 • niet meer kunnen roepen of zingen;
 • stemdaling of stemstijging;
 • stemzwakte, geringe draagkracht van de stem;
 • onvoldoende herstel na een verkoudheid wanneer de klachten langer dan vier tot zes weken blijven bestaan; verkeerd stemgebruik kan recidiverende laryngitis veroorzaken.

Terug naar boven

Logopedische therapie

In de logopedische therapie werken we aan de stemhygiëne (op een goede en gezonde manier met je stem omgaan) en gaan we de stembelasting afstemmen op de stembelastbaarheid van dat moment. In de therapie werken we naar een herstel van een juist evenwicht tussen lichaamshouding, ademdruk en ademsteun, stembandsluiting en zo nodig articulatie. We streven naar een optimaal stemgeluid en naar een economische manier van omgaan met de stem.

Terug naar boven


Links | Disclaimer | Copyright © 2019 Logopediepraktijk Haasjes | Endless