Afasie


Afasie is een taalstoornis die ontstaat door hersenletsel in de linker hersenhelft. Meestal wordt deze herenbeschadiging veroorzaakt door een CVA, maar kan ook ontstaan door een hersentumor of een ongeval.

We onderscheiden: 

 • Afasie van Broca of expressieve afasie: het spreken van de patiënt is moeizaam en niet vloeiend; het taalbegrip is vrij goed
 • Afasie van Wernicke of receptieve afasie: het spreken van de patiënt is vloeiend (maar vrij oppervlakkig); het taalbegrip is slecht; er zijn veel versprekingen
 • Anomische afasie: er zijn veel woordvindingsproblemen
 • Globale afasie: zeer ernstige afasie: de patiënt gebruikt alleen stereotype uitingen; het taalbegrip is ernstig gestoord. In de praktijk blijkt de afasie meestal een mengvorm van deze vier typen.

Indicaties voor verwijzing: Logopedisch onderzoek en therapie is geïndiceerd wanneer na een hersenbeschadiging een patiënt

 • problemen heeft met het begrijpen van gesproken en/of geschreven taal
 • zich niet of slecht kan uiten in gesproken en/of geschreven taal
 • woordvindingsproblemen heeft

Logopedische therapie: De logopediste kan een kort of juist uitgebreider onderzoek doen naar de mogelijkheden en beperkingen van de taal van de afasiepatiënt.

De logopedische begeleiding kan bestaan uit:

 • het informeren van de afasiepatiënt en zijn omgeving over de afasie en alle mogelijke bijkomende problemen
 • het begeleiden van de afasiepatiënt en zijn omgeving in het proces van acceptatie
 • het leren aan de patiënt en zijn omgeving hoe zij op een andere manier dan vroeger met elkaar kunnen communiceren
 • het zo nodig en zo mogelijk aanbieden van ondersteunde communicatiemogelijkheden
 • het verbeteren van de expressieve en receptieve taal, zowel gesproken als geschreven
 

 


Links | Disclaimer | Copyright © 2019 Logopediepraktijk Haasjes | Endless