Preverbale fase


Logopedie in de preverbale fase

De preverbale periode begint al voor de geboorte en eindigt wanneer de eerste woorden worden gesproken (gemiddeld tussen 13 en 18 maanden). In deze periode van rijping van het zenuwstelsel en ontplooiing van de mondmotoriek en sensibiliteit ontwikkelen kinderen functies als: horen, zuigen, slikken, bijten, afhappen en kauwen (primaire functies) en brabbelen (secundaire functie). Naast de totale sesomotorische ontwikkeling vormen deze functies de basis voor de luisterontwikkeling, de taalverwerving en de ontwikkeling van de spraak. Daarnaast komt in deze periode de communicatieve ontwikkeling op gang door de interactie van het kind met de ouders en de directe omgeving.

Logopedie in de preverbale fase is gericht op het behandelen van zeer jonge kinderen bij wie de basisvorming voor eten en drinken en een goede spraak- en taalontwikkeling gevaar loopt.

Indicaties voor verwijzing:

Logopedisch onderzoek en behandeling zijn geïndiceerd wanneer:

 • een zuigeling niet of nauwelijks zuigt en slikt
 • een zuigeling zich tijdens het voeden overmatig strekt of schokkerig beweegt
 • een kind over- of ondergevoelig reageert op prikkels in het mondgebied
 • een kind overmatig veel kwijlt 
 • langdurig sondevoeding wordt gegeven
 • de overgang van sondevoeding naar orale voeding problemen geeft
 • er sprake is van schisisproblematiek
 • een kind een slechte mondsluiting heeft
 • een kind niet of onduidelijk reageert op geluiden
 • de interactie tussen ouders en kind moeizaam verloopt

Therapie:

Logopedische therapie, die al kan starten in de eerste levensmaanden, is gericht op het verbeteren van de voorwaarden voor een goede communicatieve ontwikkeling. Afhankelijk van de oorzaak kan de therapie direct of indirect zijn.

Logopedische interventie kan bestaan uit:

 • Verbeteren van de mond- en tongmotoriek, van het zuigen, slikken, afhappen en kauwen.
 • Het scheppen van voorwaarden die de mondfuncties indirect kunnen beïnvloeden.
 • Adviezen omtrent voeden aan ouders/ verzorgenden.
 • Adviezen aan ouders omtrent verbetering van de interactie.

Specialist op het gebied van preverbale logopedie bij Logopediepraktijk Haasjes is Wenda Haasjes

 

 


Links | Disclaimer | Copyright © 2019 Logopediepraktijk Haasjes | Endless