Marieke Poortinga


Ik ben Marieke Poortinga, geboren en getogen in Friesland en sinds 2009 woonachtig in Dronten.

In juli 2009 ben ik afgestudeerd als logopedist. Ik ben sindsdien werkzaam geweest in het Taal-spraakteam van het Audiologisch Centrum te Zwolle. Hier deed ik, samen met het multidisciplinair team, de diagnostiek en advisering rondom gehoor, taal en spraak.

Sinds januari 2010 ben ik werkzaam bij logopediepraktijk Haasjes en heb ik me gespecialiseerd in het werken met kinderen. Ik vind het een uitdaging te zoeken naar de mogelijkheden van een kind en van daaruit de communicatiemogelijkheden te optimaliseren.  
Naast het werken met kinderen ben ik geinteresseerd in het gehoor en geef ik vanuit die interesse cursussen spraakafzien (liplezen) aan doven en slechthorenden.  

Om mij te blijven ontwikkelen als logopedist neem ik deel aan de kwaliteitskring voor logopedisten en volg ik relevante cursussen (zoals de Metapon cursus, Oro-myofunctionele Therapie (OMFT), Communicatieve Taaltherapie voor kinderen met een ontwikkelingsniveau van 2-6 jaar, introductie Nederlands met ondersteunende Gebaren, basiscursus dyslexie KwEC, dyslexiebehandelaar basisonderwijs in de eerstelijn).

Collage Marieke
 

Links | Disclaimer | Copyright © 2019 Logopediepraktijk Haasjes | Endless