Afasie


 . . . en dan opeens kan je niets meer zeggen of zeg je juist de verkeerde woorden.
Een afasie grijpt diep in op het leven van iemand die het overkomt en zijn naaste omgeving.

- Afasie

- Logopedische hulp

 

 

<< Terug naar hoofdpagina voor jongeren/volwassenen/ouders 

 

Afasie is een taalstoornis die ontstaat door een hersenletsel in de linker hersenhelft. Dit hersenletsel wordt meestal veroorzaakt door een beroerte (CVA), maar kan ook ontstaan door een hersentumor, een ongeval of een andere aandoening in de hersenen. Afasie komt hierdoor meestal voor bij oudere mensen, maar ook bij jongeren kan hersenletsel ontstaan met afasie als gevolg.

Mensen met een afasie hebben problemen met het begrijpen van gesproken taal en/of het spreken, het lezen en het schrijven. Er zijn verschillende soorten afasie, afhankelijk van de ernst en combinatie van verschijnselen.

Iemand met afasie begrijpt niet altijd precies wat er tegen hem gezegd wordt, hij vangt bijvoorbeeld alleen trefwoorden op tijdens een gesprek en bedenkt zelf het verband hiertussen. Vooral bij ingewikkelde zinnen kan dit misverstanden opleveren.
Meestal is ook het spreken gestoord. Patiënten hebben vaak woordvindingsproblemen, en regelmatig komt het voor dat een afasiepatiënt een ander woord zegt dan hij bedoelt. Ook kan hij moeite hebben met het maken van zinnen. Door deze stoornissen kan het voor de omgeving moeilijk zijn hem te begrijpen. Zowel problemen met het begrijpen als het uiten van taal geven stoornissen in de communicatie. Naast het spreken en begrijpen kunnen er problemen zijn met het lezen en schrijven. Voor meer informatie over afasie, zie http://www.afasie.nl/


Logopedische hulp

De logopediste kan een kort of juist uitgebreider onderzoek doen naar de mogelijkheden en beperkingen van de taal van de afasiepatiënt. Zij bepaalt aan de hand daarvan een behandelplan en start de therapie.

De logopedische therapie kan bestaan uit:

  • het informeren van de afasiepatiënt en zijn omgeving over de afasie en alle mogelijke bijkomende problemen
  • het begeleiden van de afasiepatiënt en zijn omgeving in het proces van acceptatie
  • het leren aan de patiënt en zijn omgeving hoe zij op een andere manier dan vroeger met elkaar kunnen communiceren
  • het zo nodig en zo mogelijk aanbieden van ondersteunde communicatiemogelijkheden
  • het verbeteren van de expressieve en receptieve taal, zowel gesproken als geschreven.

De grootste verbetering van de taalproblemen treedt op in de eerste drie tot zes maanden van het herstel. Het is belangrijk om juist dan actief met logopedische hulp aan de slag te gaan.

 

 


Links | Disclaimer | Copyright © 2019 Logopediepraktijk Haasjes | Endless