Spraakstoornissen


Spreekt uw kind slecht verstaanbaar, zijn sommige letters nog erg moeilijk, slist uw kind of heeft u zelf een spraakprobleem?

Als er wat mis is met de uitspraak van klanken bij kinderen of bij volwassenen dan is de logopedist de aangewezen persoon u of uw kind daar bij te helpen.

- Spraakstoornis / articulatiestoornis

- Logopedische hulp

 

 

 

<< Terug naar hoofdpagina voor jongeren/volwassenen/ouders 

 

Spraakstoornis / articulatiestoornis

Bij een spraakstoornis / articulatiestoornis wordt een bepaalde klank, meerdere klanken of klankverbindingen (medeklinkers achter elkaar) niet of verkeerd uitgesproken. Vaak ontstaat een spraakstoornis tijdens de spraakontwikkeling.
We spreken dan van een spraakontwikkelingsstoornis; of, als de spraakontwikkeling achter loopt, van een vertraagde spraakontwikkeling. Een vertraagde spraakontwikkeling gaat vaak samen met een vertraagde taalontwikkeling, maar dat hoeft niet.
Een vertraagde spraak-taalontwikkeling kàn samenhangen met andere stoornissen zoals slechthorendheid of algehele achterstand.
Soms is de oorzaak van de slechte verstaanbaarheid een verbale ontwikkelingsdyspraxie.

Bij een normale ontwikkeling verloopt de spraak zo:

 • 0 - 6 weken: huilen met steeds meer variaties: zangerig, dwingend, krijsen;
 • vanaf +/- 6 weken: geluidjes maken: klinkers en gorgelgeluidjes;
 • 4 - 6 maanden: brabbelen: de geluiden worden steeds gevarieerder, de eerste medeklinkers ontstaan;
 • vanaf 8/9 maanden het brabbelen wordt aangepast aan de taal van de omgeving, het kind luistert en imiteert;
 • rond 1 jaar eerste betekenisvolle woordjes: uitspraak sterk vereenvoudigd;
 • rond 18 maanden tenminste 5 woordjes;
 • rond 2 jaar tweewoordsuitingen: bijv. auto zitte;
 • 2 tot 3 jaar uitspraak verbetert geleidelijk: vereenvoudigingen verdwijnen;
 • rond 3 jaar de meeste klanken worden goed uitgesproken: het kind wordt ook door anderen (derden) verstaan;
 • 3 tot 5 jaar de moeilijkste klanken (r, s) en medeklinkerverbindingen (pr-, sl-, sch-) worden eigen gemaakt;
 • rond 5 jaar (bijna) alle klanken worden goed uitgesproken.

Een articulatiestoornis kan ook nog op latere leeftijd voorkomen; zelfs bij volwassenen. Een veel voorkomende spraakstoornis is slissen of lispelen. Bij lispelen komt bij de s de tong tussen de tanden door en bij slissen wordt de s aan de zijkant van de tong gemaakt in plaats van voor in het midden. In de volksmond worden deze begrippen vaak door elkaar gebruikt.

Terug naar boven

Logopedische hulp

Wanneer is logopedie gewenst?

 • als de ontwikkeling van de spraak van uw kind afwijkt van wat hierboven staat;
 • als u als ouders zich zorgen maakt over de spraakontwikkeling van uw kind
 • als een kind van 3 jaar voor derden (anderen dan de vaste verzorgers/ouders) niet verstaanbaar is;
 • als het kind klanken weglaat, vervangt of verkeerd uitspreekt. Afhankelijk van het kind en de mate waarop het de verstaanbaarheid beïnvloedt kan hier op drie- of vierjarige leeftijd mee gestart worden;
 • als een kind afwijkend spreekt en daar last van heeft en/of ermee geplaagd wordt;
 • als een volwassene spraakproblemen heeft en daar nadeel van ondervindt.

De logopedische therapie wordt afgestemd op de mogelijkheden en beperkingen van het kind / de volwassene. De logopedist zal een articulatieonderzoek afnemen en analyseren waar in welke volgorde aan gewerkt gaat worden.

De therapie kan bestaan uit:

 • het adviseren van de ouders/verzorgers over hoe te reageren op het spreken van hun kind;
 • luisteroefeningen om de verschillen tussen spraakklanken goed waar te leren nemen;
 • gerichte mondmotorische oefeningen;
 • articulatietraining afgestemd op het kind;
 • leren toepassen van het geleerde in het dagelijks leven .

Terug naar boven


Links | Disclaimer | Copyright © 2019 Logopediepraktijk Haasjes | Endless