Stemstoornissen


Gaat die hese stem na een fikse verkoudheid maar niet over. Heeft uw zoon zo'n schorre stem of kunt u de laatste tijd niet zo goed meer zingen . . . Een logopediste kan u helpen met problemen op het gebied van de stem. 

 

- kenmerken

- logopedische hulp

 

<< Terug naar hoofdpagina voor jongeren/volwassenen/ouders

 

 

Stem

Stemklachten kunnen ontstaan bij intensief stemgebruik. Bijvoorbeeld wanneer u een spreekberoep heeft of wanneer zingt in een band of in een koor.
Ook kan het zijn dat na een verkoudheid de stemklachten maar blijven bestaan. Of je krijgt stemklachten in een emotionele periode. Je lijkt er maar niet vanaf te kunnen komen.  Bij kinderen komt ook heesheid of een schorre stem voor.  Als de klachten maar niet over gaan en de stemklachten u of uw kind beperken in het functioneren (praten, zingen) dan wordt het tijd om naar een logopediste te gaan.

Als u met stemklachten naar de huisarts gaat, kan het zijn dat deze u eerst doorstuurt naar de KNO-arts om de stembanden te laten bekijken. U kunt ook - als de huisarts zelf ziet dat er sprake is van een functionele stoornis - rechtstreeks naar logopedie worden verwezen.


Logopedische hulp

De logopediste zal een stemonderzoek doen en bepalen waar de beperkingen liggen. Als er twijfels zijn over eventuele organische afwijkingen zal de logopediste u altijd eerst naar de KNO-arts laten gaan om dat uit te laten sluiten.

De logopedische therapie kan bestaan uit:

  • uitleg over het functioneren van de adem en het stemapparaat
  • werken aan stemhygiëne: wat is wel en wat is niet goed voor de stem
  • afstemmen van de stembelasting op de stemmogelijkheden van dat moment
  • aandacht besteden aan arbeidsomstandigheden zoals akoestiek, omgevingslawaai, geluidsversterking
  • herstel van een juist evenwicht tussen lichaamshouding, ademdruk en ademsteun, stembandsluiting en zo nodig articulatie
  • adem- en stemoefeningen

 


Links | Disclaimer | Copyright © 2019 Logopediepraktijk Haasjes | Endless