Stoornissen in de adem


 Bent u regelmatig benauwd of heeft u regelmatig last van hyperventilatie? Dan kan het zijn dat u een foutief adempatroon heeft. Wellicht kan de logopedist u van dienst zijn.

<< Terug naar hoofdpagina voor jongeren/volwassenen/ouders

  

 

 Stoornissen in de adem: COPD
Als u last heeft van COPD, bent u vaak kortademig of benauwd. COPD is een verzamelnaam voor een aantal langdurige aandoeningen van de luchtwegen, zoals astma, bronchitis en longemfyseem. De luchtwegen van COPD-patiënten reageren sterk op prikkels van buiten zoals huisstof, tabaksrook en temperatuurverschillen. Het ademen lijkt dan niet meer vanzelf te gaan. Er ontstaat kortademigheid door benauwdheid. Elke ademing is te horen. Men heeft het gevoel te weinig lucht te krijgen, waardoor spanning en nervositeit optreden. Soms wordt er ook veel gehoest. Infecties en inspanning verergeren deze klachten. De ene patiënt heeft altijd last van de ademproblemen, de ander meer in perioden of in speciale situaties, zoals een astma-aanval als het weer omslaat. Dit is afhankelijk van soort en mate van COPD. Adem is een basisvoorwaarde om te kunnen spreken. COPD-patiënten kunnen dan ook problemen hebben tijdens het praten. Door de korte adem kunnen maar weinig woorden na elkaar gezegd worden. Er wordt vaak en duidelijk hoorbaar ingeademd, soms op onlogische punten tijdens het spreken. Het spreken is hierdoor moeilijker te verstaan. Door de manier van ademen tijdens het spreken worden de stembanden overbelast en heesheid kan het gevolg zijn. Langer spreken is vermoeiend. Vooral COPD-patiënten met een spreekberoep kunnen veel last hebben bij het spreken.

Terug naar boven

Logopedische hulp bij COPD
De logopedische behandeling van COPD-patiënten zal er vooral op gericht zijn om met oefeningen de ademmogelijkheden te vergroten en zoveel mogelijk te behouden, ook tijdens inspanning en bij spanning. Door inzicht in het adempatroon leert u wat u moet doen bij dreigende of plotselinge benauwdheid. Hierdoor zal de aanval niet onnodig verlengd worden en zal er geen paniek ontstaan. Stemoefeningen en ademoefeningen tijdens spreken zorgen er tenslotte voor dat het spreken minder moeite kost. Bij kinderen gebeurt dit alles op een speelse manier.

Terug naar boven

Stoornissen in de adem: Hyperventilatie
Hyperventilatie is een wijze van ademhalen waarbij adem en lichamelijke activiteit niet goed op elkaar zijn afgestemd. Meestal wordt er te snel of te diep geademd, waardoor extra veel koolzuur (CO2) wordt uitgeademd. Het gevolg hiervan is, dat het koolzuurgehalte in het bloed daalt en er een verandering in de zuurgraad van het bloed optreedt. Een groot aantal reacties is hiervan het gevolg. Symptomen die vaak genoemd worden zijn: duizeligheid, tintelingen, ademnood en hartkloppingen. Meestal ervaart men deze symptomen als zeer beangstigend. Hyperventilatie kan optreden als een plotselinge aanval (acute vorm) en als een vrijwel constante manier van ademen (chronische vorm). Hyperventilatie kan zowel bij kinderen als bij volwassenen optreden en komt zowel bij vrouwen als bij mannen voor. Hyperventilatie hangt vaak samen met spanningen. Het kan ook uitsluitend een verkeerde ademgewoonte zijn, die vaak voorkomt in combinatie met voortdurend door de mond ademen. Tenslotte kunnen hyperventilatieklachten optreden als er te snel en vrijwel zonder pauzes gesproken wordt.

Terug naar boven

Logopedische hulp bij Hyperventilatie

De logopedische therapie kan bestaan uit: 

  • uitleg van de werking van een goed en een foutief adempatroon: als u begrijpt hoe het werkt en wat de oorzaak van uw klachten is, kan er gemakkelijker een veranderingsproces op gang gebracht worden; 
  • inzicht krijgen in de problemen die met hyperventilatieklachten samenhangen en deze leren oplossen; 
  • aanleren juist adempatroon in rust, tijdens spreken en tijdens lichamelijke inspanning; 
  • zo nodig aandacht aan houding, ontspanning en stem.

Terug naar boven


Links | Disclaimer | Copyright © 2019 Logopediepraktijk Haasjes | Endless