Hoorstoornissen


Een gehoorverlies heeft direct invloed op de communicatie tussen mensen. Voor kinderen is het gehoor heel belangrijk om tot een goede spraak- en taalonwikkeling te komen. Voor volwassenen betekent slechthorendheid/doofheid vaak isolatie, onzekerheid en irritatie van de patiënt zelf en van zijn naaste omgeving.

- Hoorstoornissen bij kinderen

-Hoorstoornissen bij volwassenen

- Logopedische hulp

 

 

<< Terug naar hoofdpagina voor jongeren/volwassenen/ouders 

 

Hoorstoornissen bij kinderen

Voor kinderen in hun ontwikkeling is het gehoor heel belangrijk om kennis te verwerven van de wereld om hen heen. Het gehoor speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de spraak en de taal. Een kind leert, door na te doen en te herhalen, dat klanken betekenis hebben. Het leert zijn eigen klanken bij te sturen zodat die gaan lijken op de taal die het hoort; op deze manier leert het kind spreken. Slechthorende of dove kinderen missen deze capaciteit en zullen dus een afwijkende spraak-taalontwikkeling doormaken. Ook wanneer uw kind oorontstekingen heeft, zal het tijdens de oorontstekingen een verminderd gehoor hebben. Het hoort de omgeving minder goed. Dit kan - vooral als de oorontstekingen veelvuldig zijn - een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van de spraak en de taal.

Terug naar boven

Hoorstoornissen bij volwassenen

Voor volwassenen is vooral de sociale context van de slechthorendheid van belang. Als slechthorende voelt u zich snel buitengesloten. Door middel van het leren van spraakafzien (liplezen) kunt u zich weer iets beter onder de mensen begeven.

Terug naar boven

Logopedische hulp

Als u zich zorgen maakt over het gehoor van uw kind, kunt u dit het beste met uw huisarts bespreken; vooral als u denkt dat het de spraak- en taalontwikkeling belemmert. De logopedist onderzoekt het auditief functioneren, de luisterhouding en test of en hoe groot de taal- en spraakachterstand bij uw kind is. Zowel het begrijpen als het uiten van taal wordt onderzocht.
In de logopedische behandeling werken we aan hoor- en luistertraining, het verminderen van de taalachterstand, het aanleren van een goede uitspraak, en zo nodig het leren spraakafzien (liplezen).

Bij volwassenen met slechthorendheid zal de behandeling zich vooral richten op aandacht voor de uitspraak en het spraakafzien (liplezen).

Terug naar boven

 


Links | Disclaimer | Copyright © 2019 Logopediepraktijk Haasjes | Endless