Afwijkende mondgewoonten/OMFT


Iedereen kent ze wel: de kinderen met altijd hun mond open en vaak nog de tong half naar buiten. Of de kinderen die maar niet kunnen stoppen met duimen of speenzuigen.  Dit soort problemen vallen onder afwijkende mondgewoonten.

Onder afwijkende mondgewoonten verstaan we:

- Open-mondgedrag

- Afwijkend slikken

- Duimzuigen, vingerzuigen, speenzuigen

- Nagels bijten

Afwijkende mondgewoonten hebben negatieve gevolgen voor de groei van kaak, gehemelte en gebit. Daarnaast kan het een negatief effect hebben op het gehoor.

- Logopedische hulp

- Oromyofunctionele therapie:OMFT

In onze praktijk is Wenda Haasjes gespecialiseerd in OMFT.

 

<< Terug naar hoofdpagina voor jongeren/volwassenen/ouders 

 

Open-mondgedrag

Bij kinderen die als gewoonte door de mond ademen verslappen de mondspieren (lippen en kaakspieren). Vaak zien we ook een lage tongligging: een ‘luie' tong. Doordat de tong niet in de bovenkaak ligt (wat normaal wenselijk is), kan de bovenkaak te smal blijven, waardoor er onvoldoende ruimte is voor het ‘grote' gebit. Bij het slikken wordt de tong dan vaak tussen of tegen de tanden geperst. Hierdoor kan het gebit scheef gaan staan. Bij mondademen droogt de mond uit, waardoor er minder geslikt hoeft te worden. Dit heeft tot gevolg dat de buis van Eustachius, die de neusholte met het oor verbindt, te weinig wordt gereinigd. De kans op oorontstekingen nemen hierdoor toe.

Terug naar boven  

Afwijkend slikken

Afwijkend slikken kan voorkomen in combinatie met open-mondgedrag, maar het kan ook geïsoleerd voorkomen of samen met een articulatieprobleem. Afwijkend slikken heeft altijd nadelige effecten op de groei van kaak, gehemelte en/of gebit. Als je de oorzaak (het afwijkende slikken) aanpakt, kun je veel problemen voorkomen. Ook een orthodontische behandeling heeft sneller effect en zal een grotere kans op een blijvend resultaat hebben wanneer de tong niet tegen het gebit aan duwt.

Terug naar boven

Duimzuigen, vingerzuigen, speenzuigen

Het zuigen op een duim, vinger of speen is normaal bij een baby of peuter, omdat zij nog een grote zuigbehoefte hebben of omdat het veiligheid biedt. Daarna wordt het een gewoonte, die weer negatieve gevolgen heeft voor kaak, gehemelte en gebit. Bij duim-, vinger- en speenzuigen ligt de tong laag in de mond. Als de duim eruit valt, blijft de lage tongligging vaak bestaan en alleen dat al geeft een verkeerde druk op kaak en gebit.

Afwijkende mondgewoonten kunnen ook vaak samen gaan met slissen: de tong komt tussen de tanden door tijdens het spreken.

Terug naar boven

Logopedische hulp

De logopediste zal eerst onderzoek doen en metingen verrichten. We maken foto's van het gebit (als dat nodig is) en meten hoe sterk de spieren van kaak, lippen en tong zijn. We hebben daarvoor een geavanceerd meetinstrument: de myometer.
Aan de hand van de onderzoeksgegevens wordt een oefenprogramma opgesteld en gaan we hard aan de slag.

Terug naar boven

Oromyofunctionele therapie: OMFT

De therapie die zich richt op de functie van de spieren in het mondgebied heet ook wel OMFT. Door middel van actieve spiertrainingen worden de spieren in het mondgebied weer in balans gebracht. Als er verkeerd geslikt wordt, leren we de goede slik en als de articulatie aandacht verdient, gaan we daar ook mee aan de slag. Soms werken we - altijd in overleg met tandarts of behandelend orthodontist - met een Trainer 4 Kids, Infanttrainer of Trainer 4 Braces. Dit is een siliconen apparaatje dat 's nachts en een uur overdag gedragen kan worden. Het traint de mondspieren (voornamelijk de tong) de juiste positie in rust. Het gebruik van de Trainer kan een waardevolle aanvulling op de actieve OMFT-oefeningen zijn.

Voorbeelden van resultaten na OMFT                                                           

       
Voor OMFT  na 5 maanden    na 11 maanden
behandeling gestopt  
na 15 maanden
controle

 

     
Voor OMFT   na 2 maanden  6 maanden

 

           
 Voor OMFT   na 7 maanden na 10 maanden behandeling gestopt

 

Terug naar boven

 

 


Links | Disclaimer | Copyright © 2019 Logopediepraktijk Haasjes | Endless