Prelogopedie (van 0 tot 2 jaar)


Heeft uw baby moeite met drinken uit de fles of uit de borst, ademt de baby daarbij onregelmatig? Verloopt de overgang van vloeibaar naar vaster voedsel via de lepel niet soepel? Blijft het kind sabbelen en gaat niet kauwen? Of lijkt de communicatie tussen u en uw kind maar niet op gang te komen?

Ook in die gevallen kan een logopediste u helpen. Prelogopedie kan ondersteuning bieden voordat het spreken begint. Deze hulp kan bestaan uit:

- (Pre)logopedische hulp

- Preverbale logopedie

- Logopedische hulp

Specialist in onze praktijk op het gebied van prelogopedie is Wenda Haasjes


<< Terug naar hoofdpagina voor jongeren/volwassenen/ouders 

 

(Pre)logopedische hulp:

Bij voedingsproblemen zal de logopediste goed observeren hoe het eten en drinken verloopt en doet zij onderzoek in het mondgebied. Een vroegtijdige start van de hulp kan veel problemen voorkomen en de ouder-kind relatie niet verstoren.

De begeleiding vindt zo veel mogelijk thuis plaats, in een rustige en vertrouwde omgeving van ouders/verzorgers en kind.

 

De logopedische hulp kan bestaan uit:

 • uitleg en informatie over het ontstaan van de problemen;
 • steunen van de ouders in het proces;
 • adviezen met betrekking tot het eten en drinken en/of activeren van mond- en tongmotoriek;
 • adviezen over speenkeuze, aanpassingen lepel en beker en over houding waarin gevoed wordt.

Lees meer over problemen met eten en drinken bij kleine kinderen op www.nee-eten.nl en http://www.hoera-ik-eet.nl/over prelogopedie op http://www.prelogopedie.nl/

Terug naar boven

Preverbale logopedie

In de eerste twee jaar van de ontwikkeling van een kind vinden er ook op communicatief gebied grote ontwikkelingen plaats.
Bij een normale ontwikkeling zien we de volgende stappen:

0-6 maanden:

 • uw baby reageert op uw stem;
 • uw baby reageert op andere geluiden, draait ogen en/of hoofd naar het geluid toe, of schrikt van hard geluid;
 • uw kind maakt zelf geluidjes (uh uh);
 • uw kind imiteert uw mondbewegingen.

12 maanden:

 • uw kind begrijp eenvoudige opdrachten (‘Pak de bal');
 • uw kind brabbelt veel en gevarieerd, dit klinkt als de taal die u spreekt;
 • uw kind zegt vaak al ‘papa' en ‘mama';
 • uw kind reageert op zijn naam.

18 maanden:

 • uw kind begrijpt eenvoudige opdrachtjes en zinnetjes (‘Waar is de auto?');
 • uw kind begint meer woorden te zeggen (minimaal 5) naast papa en mama;
 • de woordjes van uw kind zijn nog eenvoudig van vorm.


2 jaar:

 • uw kind begrijpt wat meer ingewikkelde opdrachtjes (‘Leg de pop in bed');
 • uw kind zegt zijn eigen naam;
 • uw kind gebruikt zinnen van twee tot drie woorden (Mij pop / toel zitte);
 • uw kind leert opeens zeer veel nieuwe woorden, soms wel zeven op een dag.

Terug naar boven

Logopedische hulp:

Het is verstandig professionele hulp in te schakelen als:

 • u zich ongerust maakt over het praten van uw kind;
 • uw kind niet goed hoort;
 • uw kind zich langzamer of anders ontwikkelt dan hierboven beschreven;
 • uw kind niet voldoende contact maakt om met u of anderen te communiceren.

De logopedist zal een inventarisatie maken van de problemen aan de hand van observatieformulieren of testen. Deze gaan na wat het kind begrijpt van de gesproken taal en wat het kind zegt.

In de logopedische therapie wordt gewerkt aan het stimuleren van deze communicatieve functies. Ouders spelen hierin een belangrijke rol. Zij krijgen ideeën en spelletjes aangereikt om de communicatie te bevorderen. Dit alles toegespitst op de mogelijkheden en beperkingen van uw kind. Zo nodig zal de logopediste ook in een directe therapie (therapie aan het kind zelf) trachten het kind te stimuleren op taal/spraakgebied.

Zie ook de site: www.kindentaal.nl

Terug naar boven

 


Links | Disclaimer | Copyright © 2019 Logopediepraktijk Haasjes | Endless