Oro-myofunctionele therapie: OMFT


Speciaal voor tandartsen en orthodontisten wil ik hier laten zien wat oro-myofunctionele therapie voor uw patiënten / cliënten zou kunnen betekenen. Bij het onderdeel Afwijkende mondgewoonten kunt u al veel lezen over welke afwijkende mondgewoonten er zijn en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn.

Als er afwijkende mondgewoonten zijn, heeft dit schadelijke gevolgen voor groei van kaak, gehemelte en stand van de gebitselementen. De tandarts en de orthodontist komt in de praktijk regelmatig afwijkend mondgedrag tegen.
Met de wetenschap dat dit de groei van kaak, gehemelte en stand van gebitselementen negatief beïnvloedt, is het van groot belang oro-myofunctionele therapie in te zetten.

De oro-myofunctionele therapie richt zich op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond.
Bij aanvang van de therapie maakt de logopedist foto's en doet metingen. Met behulp van een medisch meetinstrument de Myometer wordt de sterkte van de spieren van lippen, kaken en tong gemeten. Met de Force-scale meten we de lipkracht nogmaals. De slik wordt bekeken en zo mogelijk vastgelegd. Door middel van de Payne-techniek kunnen we bepalen hoe de tong zich gedraagt tijdens een slikbeweging. Natuurlijk wordt ook de articulatie beoordeeld. Met al deze gegevens wordt een behandelplan bepaald.

De therapie kan bestaan uit:

  • Actieve training met oefeningen van de OMFT
  • Aanleren en automatiseren van de goede slik
  • Passieve therapie: als het geïndiceerd is, werken we - in overleg met tandarts of behandelend orthodontist - met een Trainer 4 Kids, een Infanttrainer of een Trainer 4 Braces. De Trainer kan een goede aanvulling zijn op de actieve therapie omdat de Trainer op de onbewuste momenten (‘s nachts en een uur overdag) de juiste tongpositie traint. Door de vormgeving van de Trainer zet de patiënt de tongpunt vrijwel automatisch op de ‘tongtap'. Dit bevordert de goede tongpositie in rust. Alleen door ‘er aan te denken' is het moeilijk een blijvende goede tongpositie in rust te krijgen.

In dit deel laat ik u voornamelijk met behulp van mondfoto's zien wanneer Oro-myofunctionele therapie is geïndiceerd en wat de behandeleffecten zijn. (Alle foto's zijn eigen foto's.)

Voorbeelden van een protrale tongpers:

     

De tong heeft een verplaatsende en/of belemmerende werking op het gebit. Er ontstaat een open beet (VOB) of een overbeet (SOB). Logopedie (OMFT) is geïndiceerd om de oorzaak van de afwijkende gebitsstand weg te nemen. Met OMFT zal ook de kans op relaps bij een orthodontische behandeling (met afwijkend tonggedrag) afnemen.


Voorbeelden van een bilaterale tongpers:

     

De tong heeft voornamelijk een belemmerende werking op de groei van het gebit (bilateraal). Logopedie (OMFT) is geïndiceerd om de goede slik aan te leren en meestal ook de tongpositie in rust.

Voorbeelden van een bimaxillaire tongpers:

     

De tong perst tegen onder- en bovenincisieven aan. Dit heeft een verplaatsende werking: de incisieven kunnen verplaatsen of 'uitwaaieren'. Logopedie (OMFT) is geïndiceerdLinks | Disclaimer | Copyright © 2019 Logopediepraktijk Haasjes | Endless